แนวโน้มการประหยัดน้ำมันของรถในสหรัฐอเมริกามีเพิ่มขึ้น และการปล่อย CO2 ลดลงแนวโน้มการประหยัดน้ำมันของรถในสหรัฐอเมริกามีเพิ่มขึ้น และการปล่อย CO2 ลดลง – การเน้นประหยัดน้ำมันของรถใหม่และรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีแนวโน้มของการการปล่อย CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) ในอนาคตลดลง โดย  University of Michigan Transportation Research Institute(สถาบันวิจัยการขนส่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน) ในสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อองนี้ และ ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ของ บริษัท  JATO Dynamics ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ในหลายประเทศในยุโรป ก็กล่าวว่า รถยนต์และรถบรรทุกที่มีขายในยุโรปมีความสะอาดที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยวัดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และ  U.S.Environmental Protection Agency (หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา) ได้มีการกำหนดค่าเฉลี่ยการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานอยู่ที่  35.5 mpg(miles per gallon) หรือประมาณ 15.09 กิโลเมตร/ลิตร ในปี 2016 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า  และนอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีการเข้มงวดกับมาตรฐานใหม่การปล่อย CO2 อีกด้วย ในปี 2015
แนวโน้มการประหยัดน้ำมันของรถในสหรัฐอเมริกามีเพิ่มขึ้น และการปล่อย CO2 ลดลง
โดยในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะลดการปล่อย CO2 นั้น จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้น โดย UMTRI* กล่าวว่า การประหยัดน้ำมันเฉลี่ยของรถยนต์ที่ขายในสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012 ถึง 23.7 mpg (10.08 กิโลเมตร/ลิตร) โดย EPA** การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.2 mpg (0.08 กิโลเมตร/ลิตร)เทียบกับเดือนมกราคมในปีเดียวกันคือ 23.5 mpg , มีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นของเดือนกุมภาพันธ์ 2012(23.7 mpg) เทียบกับ ธันวาคม 2011(22.6 MPG) ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน  ,ในเดือนกุมภาพันธ์ 2008 ค่าเฉลี่ยในสหรัฐคือ 20.4 MPG

*UMTRI คือ   University of Michigan Transportation Research Institute(สถาบันวิจัยการขนส่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน)
**EPA คือ  U.S.Environmental Protection Agency (หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา)
*** 1 mile per gallon = 0.425 kilometers per liter

ที่มา:motortrend.com