ความปลอดภัยในการใช้รถความปลอดภัยในการใช้รถ
ความปลอดภัยในการใช้รถในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับรถของท่านเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เนื่องจากเมื่อรถปลอดภัยชชีวิตของคุณก็จะปลอดภัยด้วยเช่นกัน  การที่จะสร้างความปลอดภัยในการใช้รถยนต์นั้นมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการใช้รถยนต์ดังต่อไปนี้
– ผู้ที่ขับรถยนต์ควรมีการใช้ความเร็วในการขับรถไม่ควรเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเมื่อมีภาวะฉุกเฉินในการเบรครถจะทำได้ช้าลง และทำให้การคิดเเละการตัดสินใจมีความผิดพลาดได้ โดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าในช่วงเทศกาลต่างๆมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการขับรถด้วย ความเร็วอยู่มาก ซึ่งหากขับรถไม่เร็วมากเกินไปจนเป็นนิสัย จะช่วยลดอุบัติเหตุที่นำพาการบาดเจ็บ พิการ และการเสียชีวิตได้มาก
– การลดการใช้ยางอะไหล่ในระยะเวลาที่นาน เนื่องจากยางอะไหล่โดยหน้าที่ใช้ในการเปลี่ยนเพื่อใช้งานชั่วคราวเมื่อยางรถ ยนต์ที่ใชช้เกิดการรั่ว การซึม เกิดความเสื่อมสภาพของยางรถยนต์เกิดขึ้น ไม่ควรนำยางอะไหล่ใช้โดยถาวร รวมทั้งการใช้ในถนนที่มีความขรุขระเนื่องจากทำให้การทรงตัวของรถนั้นไม่ดี อาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ หากไม่ระมัดระวัง
จะเห็นได้ว่าการดูแลรถยนต์ที่ถูกต้องช่วยสร้างความปลอดภัยในการเดินทางได้เป็นอย่างดี